Z początkiem lipca wszedł w życie program Bezpieczny Kredyt 2%

03.07.2023
12:40

To rządowy program, w którym dopłaty do rat kapitałowo-odsetkowych będą realizowane przez pierwsze 10 lat. Klienci biorący w nim udział będą mieli dzięki temu niższe oprocentowanie niż w standardowym kredycie. W praktyce może wynosić ok. 2,6% - 2,9%, w niektórych bankach może być dosłownie dwuprocentowe

Kto i w jakich okolicznościach może skorzystać z kredytu na 2%?

 • Z oferty mogą skorzystać osoby przed 45. Rokiem życia. Jeśli kredyt udzielany jest obojgu osobom prowadzącym gospodarstwo domowe, warunek wieku będzie musiała spełniać przynajmniej jedna z nich
 • Ponadto kredyt 2% może być przyznany tylko na zakup pierwszej nieruchomości. Oznacza to, że beneficjentami mogą być wyłącznie osoby, które nie mają (i nigdy nie miały) mieszkania, domu ani spółdzielczego prawa do lokalu lub domu, (tzn. przed dniem udzielenia kredytu mieszkaniowego nie miały prawa własności na wspomniane lokale). Jeśli kredyt biorą wspólnie małżonkowie, żadne z nich nie może być właścicielem nieruchomości. Rozdzielność majątkowa nie ma tu znaczenia. Jeśli jednak z kredytu 2% skorzysta singiel, a po paru latach wejdzie w związek małżeński z osobą będącą właścicielem mieszkania, zgodnie z ustawą nie straci prawa do dopłat.

Na co można go przeznaczyć?

Znaczenie ma również to, na co zostaną przeznaczone środki z kredytu 2%. Dopłata do kredytu hipotecznego będzie dostępna tylko dla osób chcących dokonać zakupu:

 • mieszkania z rynku pierwotnego,
 • mieszkania z rynku wtórnego,
 • domu z rynku wtórnego,
 • działki budowlanej z zamiarem budowy domu jednorodzinnego.

Ponadto kredyt będzie można uzyskać na dokończenie istniejącej budowy.

Maksymalna kwota kredytu

Nie ma ograniczeń, jeśli chodzi o powierzchnię domu lub mieszkania, czy też cenę w przeliczeniu na 1 m2. Ustalono jednak maksymalne limity wysokości kredytów 2% na pierwsze mieszkanie, które wynoszą:

 • 500 tys. zł – dla singla przystępującego do programu;
 • 600 tys. zł – dla małżeństwa lub rodziców z co najmniej jednym wspólnym dzieckiem;
 • 150 tys. zł – na dokończenie budowy domu budowanego do tej pory za gotówkę, gdy kredytobiorca prowadzi gospodarstwo domowe wspólnie z małżonkiem lub w skład gospodarstwa domowego kredytobiorcy wchodzi co najmniej jedno dziecko;
 • 100 tys. zł – na dokończenie budowy domu budowanego do tej pory za gotówkę, gdy kredytobiorca prowadzi jednoosobowe gospodarstwo domowe.

Aby ubiegać się o preferencyjny kredyt, klient musi potwierdzić spełnienie warunków oświadczeniem, m.in., że:

 • nie przysługuje mu spółdzielcze prawo dot. lokalu mieszkalnego lub domu
 •   nie posiada prawa własności do mieszkania lub domu
 • w ciągu ostatnich trzech lat i na moment złożenia wniosku nie jest i nie był stroną umowy innego kredytu hipotecznego (przeznaczonego na zakup mieszkania lub domu

Czy jest potrzebny wkład własny?

Bezpieczny Kredyt 2%, poza dopłatą od państwa, nie różni się znacząco od innych kredytów udzielanych przez banki komercyjne. W związku z tym, jak każdy kredyt hipoteczny, wymaga wniesienia wkładu własnego (w wysokości ustalanej przez bank). Zgodnie z przepisami ustawy wkład ten nie może być jednak wyższy niż 200 tysięcy złotych. Wkład własny nie musi mieć jednak postaci pieniężnej (może to być np. działka własnościowa).

W dzisiejszych czasach, kiedy rynek nieruchomości jest coraz bardziej konkurencyjny i skomplikowany, z


 

JOT-BE NIERUCHOMOŚCI sp. z o.o.
to  agencja nieruchomości we Wrocławiu.
Jesteśmy dla Was od 40 lat!
Piłsudskiego 8a,
50-049 Wrocław
NIP: 8971615381
REGON: 932095140
Poniedziałek-piątek
9:00 - 17:00
JOT-BE Nieruchomości 2023
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram